Ebony Hoek 39/167

Ebony Hoek 39/167

Siap Huni View Bukit Murah. HOEK 39/167 Bukit Ebony, CitraIndah City.

Harga Jan 2020
cash 492,251,000
kpr 534,258,085
DP 26,712,904
angs 15th 4,137,756
angs 20th 3,934,992

Stok
CE.06/18, EBONY 4 HOEK, LT 167 LB 39

Alternatif stok
CE.11/10, EBONY 4 , LT 120 LB 38
CE.11/01, EBONY 4 HOEK, LT 193 LB 39
CE.11/02, EBONY 4 HOEK, LT 193 LB 39
CE.11/17, EBONY 4 HOEK, LT 193 LB 39

Brosur http://bit.ly/BrosurEbony
Siteplan http://bit.ly/SiteplanEbony

#BukitEbony #RealEstatSilver #CitraIndahCiputra #CitraIndahCity #SiapHuniHeokMurah #RumahMurahMewah

Ebony Hoek 39/167

 

Copyright ©2020 www.citraindahciputra.net - Design by Top 10 Binary Options
ftgm Instagram

Alamat:

 

Lokasi: